Brabat-brubutt lakuné nyambut gawé
Buruh talun jedhil kedhelé.
Jedhil gemiyén rangkep kasilé.
Kedhelé derempeyék, detégé utawa nggo gawé témpé.
Godhong rambanan nggo makani ingoné, cempé

Brabat brubut mbedhuli suket,
Timbang mumet mikir sing njlimet-njlimet.
gawé padhangé dalan, bombongé tanduran ora prelu rebutan pangan.
Brabat-brubut swarané wong bruwun, aja klalén ayuh pada nyuwun
Kanugrahan Gusti Maha Agung

Brabat brébét lakuné gawé,
nyewéki godhong nggo gawé lonthong
Pasar dodol sedhéla entong
Kasil ndagang nggo gawé gedhong.
Gedhong magrong lampu mencorong, tengeré urip ngibadahé moblong.

Brabat brobot swarané entut,
weteng lega ati gembira.
Sing répot kanca lan tangga, mambuné ubles ora lunga-lunga

Brabat brébét
Kathoke sewék,
Meksa kudu dondom dhéwék.
Timbang metonggo planga pongo.
Domdom kathok desambi ndodok, ngrokok
Merga uripé urung duwé jengkok. Jagongan kasilan saben wulan

Bladas bludus lakuné wong gemagus wateké tikus
Senengé ngingus- ingus barang sing prengus
Ketangkep KPK ora kawus
Ngayawara ujaré kebal kasus
Mripaté plarak plorok
Mesthi lakuné keblosok
Urip sepisan thok ora usah sok
Émuta kabéh sing anyar neng alam ndunya bakal bosok, dadi rongsok

Kejaba siji sing abadi
Gusti sing Maha Suci.

Rawalo 05092020

Waca Liyane:  Jarit Kawung