Trisnatun Abuyafi

Kumpulan tulisane Trisnatun Abuyafi
Wabah

Wabah

Akéh sing susah usaha bubrah rencana mubah lelara parah sing mati njeprah akéh uga sing bungahndongané terus baé wabahsebab ora usah obahberas lan

Nggrundhel

Nggrundhel

Inyong wis ora bisa nulis ora ngerti apa sing ditulis Inyong ora bisa nangis ora ngerti apa sing patut ditangisi sing ana ning

Selamat Malam

Selamat Malam

Selamat diam Selamat lam Selamat am Sel am at ma lamMimNunWawuHamzahYa NgesukHa Na Ca Ra KaMa ning NyaMaGaBaThaNga Da Ta Sa Wa LaMa

Donga

Donga

Bismillah,Kabéh wis tek dongakna Slamet waras begja mulyaAnak putuku kabéh se ngalam ndunya Ora pada kena godha rencanaAdoh sing bilaiPérek rejeki Kun,Dongaku donga

Tek Regem

Tek Regem

Tek regem atimuBanjur tek elus alonTek buka lembaranTek tulisi rasa kasmaranTek gambar kaéndahanBanjur tek cucup tatu atimuBén mari waras kaya wingi Tek regem