Selamat diam
Selamat lam
Selamat am

Sel
am
at
ma
lam
Mim
Nun
Wawu
Hamzah
Ya

Ngesuk
Ha Na Ca Ra Ka
Ma ning

Nya
Ma
Ga
Ba
Tha
Nga

Da Ta Sa Wa La
Ma Ning

Ning Nang Ning Nong
Pa Dha Ja Ya Nya
Ma Ning

Alif

Ba Ta Sa

Wa La

Tsa Jim Kha Kho
Da Ta Sa Wa La
Ma Ning

Trisnatun Abuyafi

Guru neng Banyumas sing seneng banget nulis. Siki manggon neng Ajibarang

Mayuh dikomentari luur..