Tapa : niku priatin nggolét ngélmu
Maruta : niku angin

Angin sing nguripi, ningén wujudé ora katon.
Angin nyegeraken, ningén wujudé ora katon.
Angin bisa dadi tenaga nyurung apa baé, ningén wujudé ora katon.
Angin sumusup sajroning kalbu manungsa dadi napas, ningén ora tau dirasakna.

Ibaraté urip sing ngurip urip, lan nguripi.
Kudu tansah rila legawa ora njaluk Wales Budi.
Gur terus awéh kebecikan lan penguripan

Waca Liyane:  Pitakon