Jaman siki mulai cah nom ngasi wong tuwa méh énggal wektu padha ndilek nyekeli hapé. Mbuh kuwé dolanan gim, nggolét brita, motrék rainé déwék sing demonyong-monyongna lambéné, dodolan, utawané nyepik. Ya mbuh apa baé sing sekirané bisa disepik.

Tur mesti ya padha duwé akun media sosial sing werna-werna pisan. Nah nék uis lagi ndilék nang medsos, kadhang cok padha ngasi kaya wong budeg, ora éling wektu, nggon.

Waca Liyane:  Cita-Citané Inyong Gemiyén karo Siki

Sing mbebehi nék lagi njugur, siki umumé malah padha nyekethemi hapéné dhéwék-dhéwék. Deundang cokan ora krungu, ditakoni semauré telat, malah cokan ora nyambung.

Éh mbok iyaha, énggané ora bisa deglétakna ndisit hapéné, kecuali lagi déwékan, arep karo jengkang-jengking blijing sisan sih ngonoh baé. Terus go ngapa njugur nék ésih baé dolanan hapé déwék, cengar-cengir déwék, batha-buthu déwék.

Malahan nék dideleng nang média sosial siki, méh saben wektu ana baé sing padha kerah perkara béda senengan.

Waca Liyane:  Jam

Lah apa nék seneng kiyé kudu ngalak-ngalakna sing liyané? Sepira akéhe sih perkara sing bener-bener dikuasai, dénéng pada kendel temen guli ngalak-ngalakna ming sing ora desenengi? Apa énggané nék pancén bener kudu nyalahna liyané?

Praketa, 261120