Wis telung ndina inyong hurung weruh rika
Wis telung ndina ngapa-ngapa bebeh
Wis patang ndina ndina inyong ora doyan madhang
Wis limang ndina inyong dadi suren

Cempulek jebul
Inyong weruh rika, cekelan karo wong lanang liya…

Kangen ati karo rika
Lara…ati karo rika
Rasané lara kaya ketunjleb
Péso lading kudi pacung arit gaman
Pancong bendho silét
DOMMMM

Senadjan lara inyong tetep seneng
Jebul ko nglomboni inyong

Lara atiku nang kéné, rika malah ngguyu- ngguyu nang kana
Lara atiku nang kéné
Ngasi keloloden gedung ém pé ér
Lara…

Agung Jemblung

Seniman enomé Banyumas. Khususé babagan kesenian Jemblung Banyumasan

Mayuh dikomentari luur..